Informatie voor externe zorgverleners

Vaste Huurder

Als stichting zijnde bundelen we onze krachten en bieden we u het volgende:
– We hebben een onderlinge app-groep voor snel overleg of contact.
– Onderling overleg: we zijn allen goed bereikbaar voor elkaar en altijd bereid mee te denken,
ieder lid/deelnemer is altijd bereid met u mee te denken.
– Maandelijks organiseren we een gezellige, maar ook leerzame lunch om kennis te maken met elkaars werkwijze, vragen te stellen rondom casuïstiek en ondernemerschap, kennismaking andere therapeuten.
– Gezamenlijke website waar ieder zich op presenteert. U krijgt een eigen pagina op onze gezamenlijke website. De site wordt goed onderhouden en bijgewerkt.
– 2 maal per jaar worden er nieuwe foto’s gemaakt van alle leden.
– De stichting heeft een facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost.
Iedere therapeut levert hier maandelijks content voor aan.
– Maandelijks worden redactionele stukken aangeleverd bij diverse krantjes in Zwolle,
– Enkele keren per jaar gratis netwerkclubs bezoeken:
Diverse leden zijn al lid van netwerkclubs zoals ZakenNet, RegioLokaal, Sjiek.

Men huurt een ruimte voor minimaal een halve dag per week.
Losse verhuur van de praktijkruimtes aan niet-huurders is incidenteel mogelijk,
mits er ruimte is. Vaste huurders gaan voor.

Onze prijzen, ex btw:
– Dagdeel: 20,- euro.
– 2 dagdelen: 35,- euro voor vaste huurders, 40,- euro voor losse verhuur.
– 3 dagdelen aansluitend op 1 dag: 50,- euro.

Onze dagdelen zijn van 08:00- 13:00, 13:00- 18:00 of 18:00 tot 23:00.

1 vaste dag of 2 losse dagdelen per week per maand kosten u: 140,- euro,
2 vaste dagen per week per maand: 280,- euro,
3 vaste dagen per week per maand: 420,- euro.

Eén van de voordelen van het huren van een praktijkruimte via Wiaz is dat de stichting is vrijgesteld van btw, dus over bovenstaande prijzen wordt geen btw gerekend.

Dit is inclusief:
– Servicekosten met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– Promotiebijdrage met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– 1 parkeerplaats voor therapeuten;
– Parkeerplaatsen bezoekers;
– Gebruik receptie;
– Gebruik wachtruimtes;
– Toegang lounge en terras;
– Korting op het boeken van vergaderruimtes;
– Keukenvoorzieningen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Gebruik inventaris;
– Internet;
– Schoonmaak;
– Koffie/thee;
– Vermelding op website www.wiaz.nl.

Kosten onderhoud Stichting:
– Boekhouding;
– Website;
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
– BestuurdersAV;
– Bankkosten;
– Marketing;
– Buffer Interieur.

Huurders bepalen in onderling overleg op welke tijden en dagen de praktijkruimtes door hen gebruikt worden. Huurders maken bij voorkeur op vaste dagdelen gebruik van de praktijk.
Afspraken dienen in de digitale agenda te worden aangegeven om ‘overboeking’ te voorkomen.
Info over deze digitale agenda verkrijgt u bij het ondertekenen van het contract.
Afspraken over tijdelijk schuiven van tijd, ruilen, etc. wordt onderling geregeld.
Bij verschuivingen geldt een eerste gebruiksrecht van degene die voor dat dagdeel heeft ingeschreven. Met hem of haar dient overleg gepleegd te worden.
Bij verschil van mening beslist het bestuur.
Extra geplande dagdelen naast de eigen dagdelen kunnen tot 48 uur voor de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. Wanneer dit binnen 48 uur plaatsvindt, worden de betreffende dagdelen alsnog in rekening gebracht.
Het bestuur bekijkt eens per maand welke dagen alle huurders gebruik hebben gemaakt van de ruimtes.
Gebruik boven de gestelde contracturen worden bij de eerstvolgende factuur verrekend.

Flexibiliteit in het gebruik van de ruimtes is mogelijk. Bijvoorbeeld werken van 09:00 tot 14:00, mits dit past in de agenda van andere gebruikers. Ook dit gaat in onderling overleg.
Halve dagen erbij is uiteraard ook mogelijk mits er een ruimte beschikbaar is.
De praktijkruimtes zijn 7 dagen per week te gebruiken.
Echter in de avonden en weekenden is er geen receptie aanwezig.
De vaste receptionistes werken maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00.
In de vakanties hanteren zij een aangepast rooster, doorgaans van 09:00 tot 13:00.

(Opzeg)termijn:
We gaan een huurovereenkomst aan voor de duur van 1 jaar.
We hanteren een opzegtermijn van 4 maanden.
Deze kan worden verkort indien u als huurder een passende vervang(st)er vindt die door bestuur ook als passend wordt bevonden en daadwerkelijk een huurovereenkomst aangaat voor minimaal hetzelfde aantal dagdelen.

Wanneer u als therapeut de samenwerking met ons aangaat onder de vlag van de stichting, dan stemt u in op geen enkele wijze schade toe te brengen aan de doelen en de missie van de stichting en aan uw cliënten. We verwachten niet minder dan kwaliteit en onbesproken gedrag van therapeuten zoals u dat ook van ons en de andere therapeuten mag verwachten.
Als de stichting schade heeft geleden door misdragingen van de bij haar aangesloten therapeut(en) dan zal er een gesprek volgen tussen betreffende therapeut(en) en het bestuur.
Per situatie zal gekeken worden naar passende consequenties. Het bestuur kan overgaan tot opzegging van de huurovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn van 4 maanden.

Alle leden zijn:
• van onbesproken gedrag.
• in bezit van de vereiste certificaten en diploma’s.
• op de hoogte van ons doel en missie en onderschrijven dit in hun werk.

Concurrentiebeding betreffende vaste huurders:
Bij het verlaten van Stichting Wiaz mag de voormalige huurder zich niet vestigen binnen het pand waar de Stichting gevestigd is gedurende een jaar na uittreden.
Onze contactgegevens: Dr. van Deenweg 108 8017 BK Zwolle 038-2222 300 (Praktijk Heemstra) 06-333 46 948 (Prinsen Advies) info@praktijkheemstra.nl info@prinsenadvies.nl