Informatie voor externe zorgverleners

Onze werkwijze

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij de stichting hebben ieder hun eigen onderneming, eigen werkwijze en eigen identiteit.
Om met behoud hiervan toch intensief te kunnen samenwerken, elkaars werkwijze te versterken, kennis en ervaringen uit te wisselen, hebben we Stichting Welzijn in Aandacht Zwolle opgericht.

Profiel nieuwe teamleden:
Wij zijn doorgaand op zoek naar nieuwe therapeuten ter uitbreiding van ons team.
Therapeuten uit onderstaande disciplines krijgen voorrang in onze selectieprocedure:
– Acupuncturist
– Shiatsutherapeut,
– Podotherapeut,
– Masseurs/ masseuses,
– Reikitherapeut,
– Cranio-sacraaltherapeut,
– Homeopaat.

Ons functieprofiel voor een goede match:
We hebben ruimte voor therapeuten die zijn opgeleid in complementaire geneeswijzen en die actief ondernemend zijn of dit willen leren in de praktijk.
Hieronder verstaan we o.a. actief meedenken, verspreiden en meeschrijven aan content voor Facebook en LinkedIn, zoals blogs, recensies, enz. (u levert maandelijks uw eigen content aan)
U bent aanwezig bij maandelijkse lunches, gaat mee naar netwerkbijeenkomsten, kortom, u laat uzelf zien.

Twee keer per jaar laten we nieuwe representatieve foto’s maken van alle therapeuten en het eventuele nieuwe team. We maken met regelmaat podcasts, leveren redactionele stukken aan voor plaatselijke krantjes en willen zodra de coronamaatregelen het toelaten, onszelf presenteren op geschikte/passende evenementen.

Aangezien we een stichting zijn, proberen we zoveel mogelijk naar ieders stem te luisteren en verdelen we de taken. We proberen de taken in overleg zo te verdelen dat iemand gaat doen waar hij of zij goed in is en wat hem of haar weinig extra moeite kost, oftewel een taak waarin iemand zichzelf verder kan ontwikkelen in zijn of haar ondernemerschap. We helpen elkaar ook met taken als dat nodig is.

We hebben ruimte voor therapeuten die van aanpakken weten en zich ook doorgaans goed weten te houden aan gemaakte afspraken, we hebben het allemaal immers al druk genoeg. Veel van ons hebben naast het therapeutschap nog werk of een gezin en we moeten dus absoluut kunnen rekenen op gemaakte afspraken.
Ondernemerschap via de Stichting Wiaz is dus niet vrijblijvend. Als u toetreedt, wordt er op u gerekend net zoals u op ons mag rekenen.

Aanmelden is samenwerken aan samenwerking.
Eén vuist maken naar buiten en de niet-reguliere geneeswijze op de kaart zetten in Zwolle.

Onze leden ervaren allemaal dat het zelfstandig ondernemerschap pittig kan zijn, waarin er veel gemeenschappelijke struikelblokken naar voren komen.
Denk bijvoorbeeld aan:
Wat is mijn doelgroep en hoe bereik ik deze mensen? Niemand zit op jou te wachten, sterker nog, niemand weet dat je bestaat. Hoe zorg je dat mensen weten wie je bent, wat je doet en waar je zit?
Hoe zorg ik ervoor dat ze voor mij kiezen? En hoe zorg je ervoor dat ze vervolgens over jouw drempel stappen?
Hoe presenteer ik mezelf? Hoe zet ik mijzelf op de kaart? Pitchen: Je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Wat zeg je wanneer iemand je vraagt wat je doet en hoe je denkt iets voor die persoon te kunnen betekenen? Zorg dat je een goed verhaal klaar hebt door goede voorbereiding.
Hoe zet ik een goede administratie op? Een goede administratie is een eerste vereiste als je zelfstandig te werk gaat. Hoe zorg je dat je met zo min mogelijk werk zo goed mogelijk bijblijft en orde houdt in je boekhouding.

Als stichting zijnde bundelen we onze krachten en bieden we het volgende:

– Onderling overleg: we zijn allen goed bereikbaar voor elkaar en altijd bereid mee te denken,
– We hebben een onderlinge app-groep,
– Maandelijks organiseren we een netwerklunch om kennis te maken met elkaars werkwijze, vragen te stellen rondom casuïstiek en ondernemerschap, kennismaking nieuwe therapeuten,
– Gebruik van onze nette ingerichte kamers en faciliteiten aangeboden door de verhuurder, (lounge, terras, parkeerplaatsen voor therapeuten en bezoekers)
– Betaalbare huur voor afgesproken dagdelen: zowel eenmalige losse verhuur als vaste dagdelen,
– Gezamenlijke website waar ieder zich op presenteert. De site wordt goed bijgehouden,
– Mogelijkheid tot het maken van professionele foto’s tegen een betaalbare prijs,
– De stichting heeft een Facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost,
hier levert iedere therapeut maandelijks zijn eigen content voor aan. Stichting Wiaz vult dit aan met nog meer relevante content zodat we goed zichtbaar worden.
– Maandelijks worden redactionele stukken aangeleverd bij diverse krantjes in Zwolle,
– Enkele keren per jaar gratis netwerkclubs bezoeken:
Diverse leden zijn al lid van netwerkclubs zoals ZakenNet, RegioLokaal, Sjiek.
Ieder lid mag een aantal keer gratis andere ondernemers als gast meenemen.

Hoe gaat een toetreding tot ons team in zijn werk?
We starten met een vrijblijvende kennismaking met het bestuur waarin ieders werkwijze wordt besproken. U krijgt de kans uzelf te presenteren en over uw discipline te vertellen.
Wanneer de kennismaking door beide kanten als positief wordt ervaren, is het raadzaam om eens mee te lunchen om de rest van het team te ontmoeten. Het mag echter ook andersom uiteraard, eerst meelunchen, dan een gesprek met het bestuur. Het bestuur overlegt met de huidige teamleden of aansluiting passend is en het bestuur beslist uiteindelijk.

Heeft u interesse om nader kennis te maken of aan te sluiten?
Neem contact op met Gerbrand Heemstra:
038- 2222 300
info@praktijkheemstra.nl

Sandra Prinsen:
06-333 46 948
info@wiaz.nl

We kennen drie vormen van aansluiten/ samenwerking:De Participant


Inhoud in het kort:

 • Maandelijks deelname aan netwerklunch.
 • Vermelding op website van Wiaz met link naar eigen site (verbetert tevens vindbaarheid door Google).
 • Maandelijks minimaal één bericht op facebook en linkedin naar eigen keuze.
 • Collega’s, deel uitmaken van een groep therapeuten en coaches.
 • Onderlinge app-groep waarin heel laagdrempelig allerhande vragen en tips uitgewisseld kunnen worden.
 • Als gast gratis mee naar enkele netwerkclubs in omgeving Zwolle.

Lees verder


Losse Huurder


Inhoud in het kort:

 • Gebruik van onze nette ingerichte kamers en faciliteiten aangeboden door de verhuurder.
 • Betaalbare huur voor afgesproken dagdelen:
  dagdeel: 20,-
  2 dagdelen: 40,-
  3 dagdelen op dezelfde dag: 50,-
  De stichting is tevens vrijgesteld van btw.
 • De stichting heeft een Facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost,
  hier mag content voor aangeleverd worden.
 • Enkele keren per jaar gratis andere netwerkclubs bezoeken.

Lees verder


Vaste Huurder


Inhoud in het kort:

 • Gebruik van onze nette ingerichte kamers en faciliteiten aangeboden door de verhuurder.
 • Betaalbare huur, al vanaf een dagdeel per week:
 • Vermelding en eigen pagina op de website van de stichting.
 • Gezamenlijke app-groep voor overleg.
 • Vaste huurders gaan mee in de marketing naar kranten en geschikte evenementen.
 • De stichting heeft een Facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost.
 • Enkele keren per jaar gratis andere netwerkclubs bezoeken.

Lees verder


Algemene informatie

038-2222 300
06-333 46 948


Ons adres

Dr. van Deenweg 108
8025 BK Zwolle
Kantoorpand Z- Office


Netwerklunches

Vanaf januari 2020 organiseren we netwerklunches.
Ter kennismaking met ons team mogen geïnteresseerde therapeuten en coaches twee maal gratis aansluiten.
Data worden nog bekend gemaakt.
Onze algemene contactgegevens

038-2222 300 of mail ons middels info@wiaz.nl


Maandag tot en met vrijdag 09:00-18:00

In overleg met de therapeut/ begeleider kan er worden afgeweken van onze openingstijden.
Copyright by Wiaz 2019-2020. Alle rechten voorbehouden.Copyright by WIAZ Zwolle 2019. Alle rechten voorbehouden.