Informatie voor externe zorgverleners

Onze werkwijze

Vanuit de wens en behoefte om samen te werken met verschillende niet- reguliere disciplines in de gezondheidszorg, is in 2019 Stichting Welzijn in Aandacht Zwolle opgericht. Alle therapeuten die zijn aangesloten hebben ieder hun eigen onderneming, eigen werkwijze en eigen identiteit.
Met behoud van bovenstaande, werken we samen om de cliënten beter te kunnen bedienen, elkaar te kunnen ondersteunen waar nodig en casuïstiek uit te wisselen.

Deze samenwerking bestaat concreet uit een maandelijkse netwerklunch waar leden hun bedrijf presenteren. Iedere lunch is er één presentatie, daarnaast wordt er casuïstiek uitgewisseld en eventueel cliënten doorverwezen.
Tevens kunnen er ondernemersvraagstukken worden behandelt en bij behoefte worden er sprekers uitgenodigd voor specifieke workshops.

Ieder lid krijgt een eigen pagina op deze website en wordt naar behoefte gepresenteerd op Facebook.
We hebben een onderlinge app-groep waar vragen/ adviezen kunnen worden uitgewisseld en de leden zijn goed onderling bereikbaar voor allerhande vraagstukken.

Wij zijn doorgaand op zoek naar nieuwe therapeuten/ coaches ter uitbreiding van ons team.
Therapeuten uit onderstaande disciplines krijgen voorrang in onze selectieprocedure:
– Shiatsutherapeut,
– Podotherapeut,
– Masseurs/ masseuses,
– Reikitherapeut,
– Cranio-sacraaltherapeut,
– Homeopaat.

Ons functieprofiel voor een goede match:
We hebben ruimte voor therapeuten die zijn opgeleid in complementaire geneeswijzen en die actief ondernemend zijn of dit willen leren in de praktijk.
Hieronder verstaan we o.a. actief meedenken, verspreiden en meeschrijven aan content voor Facebook en LinkedIn, zoals blogs, recensies, enz. (u levert maandelijks uw eigen content aan)
U bent aanwezig bij maandelijkse lunches en krijgt de mogelijkheid mee te gaan naar netwerkbijeenkomsten, (Diverse leden zijn al lid van netwerkclubs zoals ZakenNet en RegioLokaal.
Ieder lid mag een aantal keer gratis andere ondernemers als gast meenemen).
Kortom, u laat uzelf zien.

Aanmelden is samenwerken aan samenwerking.
Eén vuist maken naar buiten en de niet-reguliere geneeswijze op de kaart zetten in Zwolle.

De kosten zijn 80,- euro per half jaar of 150,- euro per jaar.
We gaan een overeenkomst aan voor zes maanden of een jaar die ook steeds met (half) jaar verlengd kan worden.

De lunches vinden altijd plaats op een donderdag en worden uiterlijk 4 weken van tevoren bekend gemaakt.
De inloop start om 11:30, van 12:00 tot 14:00 is de lunch.
Deze vindt doorgaans plaats op de Dr. van Deenweg 108, maar kan in overleg ook bij leden worden georganiseerd.
In juli en augustus zijn er geen lunches.

Hoe gaat een toetreding tot ons team in zijn werk?
We starten met een vrijblijvende kennismaking met het bestuur waarin ieders werkwijze wordt besproken. U krijgt de kans uzelf te presenteren en over uw discipline te vertellen.
Wanneer de kennismaking door beide kanten als positief wordt ervaren, is het raadzaam om eens mee te lunchen om de rest van het team te ontmoeten. Het mag echter ook andersom uiteraard, eerst meelunchen, dan een gesprek met het bestuur. Het bestuur overlegt met de huidige teamleden of aansluiting passend is en het bestuur beslist uiteindelijk.

Stichting Wiaz werkt volgens onderstaande afspraken:
Teamleden zijn:
• Van onbesproken gedrag.
• In bezit van de vereiste certificaten en diploma’s.
• Alle aangesloten therapeuten onderschrijven het doel en de missie van Stichting Wiaz en brengen dit tot uiting in hun werk.

Teamleden verplichten zich handelingen na te laten, die de doelstellingen van de stichting schaden.
Bij wangedrag wat schadelijk is voor de stichting en haar leden, zowel tijdens als buiten werktijd, kunnen er sancties worden ingezet.
In het meest extreme geval: opzegging overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.

Heeft u interesse om nader kennis te maken of aan te sluiten?
Onze eerstvolgende lunch is donderdag 27 januari.
Neem contact op met Gerbrand Heemstra:
038- 2222 300
info@praktijkheemstra.nl

Sandra Prinsen:
06-333 46 948
info@prinsenadvies.nl
Onze contactgegevens: Dr. van Deenweg 108 8017 BK Zwolle 038-2222 300 (Praktijk Heemstra) 06-333 46 948 (Prinsen Advies) info@praktijkheemstra.nl info@prinsenadvies.nl