Informatie voor externe zorgverleners

Onze werkwijze

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij de stichting hebben ieder hun eigen onderneming, eigen werkwijze en eigen identiteit.
Om met behoud hiervan toch intensief te kunnen samenwerken en kennis en ervaringen uit te wisselen, hebben we Stichting Welzijn in Aandacht Zwolle opgericht.

Profiel nieuwe teamleden:
Wij zijn doorgaand op zoek naar nieuwe therapeuten ter uitbreiding van ons team.
Therapeuten uit onderstaande disciplines krijgen voorrang in onze selectieprocedure:
– Acupuncturist
– Shiatsutherapeut,
– Podotherapeut,
– Masseurs/ masseuses,
– Reikitherapeut,
– Cranio-sacraaltherapeut,
– Homeopaat.

Ons functieprofiel voor een goede match:
We hebben ruimte voor therapeuten die zijn opgeleid in complementaire geneeswijzen en die actief ondernemend zijn of dit willen leren in de praktijk.
Hieronder verstaan we o.a. actief meedenken, verspreiden en meeschrijven aan content voor Facebook en LinkedIn, zoals blogs, recensies, enz. (u levert maandelijks uw eigen content aan)
U bent aanwezig bij borrelmiddagen, gaat mee naar netwerkbijeenkomsten, kortom, u laat uzelf zien.

2 keer per jaar laten we nieuwe representatieve foto’s maken van alle therapeuten en het eventuele nieuwe team. We maken met regelmaat podcasts, leveren redactionele stukken aan voor plaatselijke krantjes en willen zodra de coronamaatregelen het toelaten, onszelf presenteren op geschikte/passende evenementen.

Aangezien we een stichting zijn, proberen we zoveel mogelijk naar ieders stem te luisteren en verdelen we de taken. We proberen de taken in overleg zo te verdelen dat iemand gaat doen waar hij of zij goed in is en wat hem of haar weinig extra moeite kost, oftewel een taak waarin iemand zichzelf verder kan ontwikkelen in zijn of haar ondernemerschap. We helpen elkaar ook met taken als dat nodig is.

We hebben ruimte voor therapeuten die van aanpakken weten en zich ook doorgaans goed weten te houden aan gemaakte afspraken, we hebben het allemaal immers al druk genoeg. Veel van ons hebben naast het therapeutschap nog werk of een gezin en we moeten dus absoluut kunnen rekenen op gemaakte afspraken.
Ondernemerschap via de Stichting Wiaz is dus niet vrijblijvend. Als u toetreedt ,wordt er op u gerekend net zoals u op ons mag rekenen.

Aanmelden is samenwerken aan samenwerking.
Eén vuist maken naar buiten en de niet-reguliere geneeswijze op de kaart zetten in Zwolle.

Onze leden ervaren allemaal dat het zelfstandig ondernemerschap pittig kan zijn, waarin er veel gemeenschappelijke struikelblokken naar voren komen.
Denk bijvoorbeeld aan:
Wat is mijn doelgroep en hoe bereik ik deze mensen? Niemand zit op jou te wachten, Sterker nog, niemand weet dat je bestaat. Hoe zorg je dat mensen weten wie je bent, wat je doet en waar je zit?
Hoe zorg ik ervoor dat ze voor mij kiezen? En hoe zorg je ervoor dat ze vervolgens over jouw drempel stappen?
Hoe presenteer ik mezelf? Hoe zet ik mijzelf op de kaart? Pitchen Je kunt maar één keer een eerste indruk maken. Wat zeg je wanneer iemand je vraagt wat je doet en hoe je denkt iets voor die persoon te kunnen betekenen? Zorg dat je een goed verhaal klaar hebt door goede voorbereiding.
Hoe zet ik een goede administratie op? Een goede administratie is een eerste vereiste als je zelfstandig te werk gaat. Hoe zorg je dat je met zo min mogelijk werk zo goed mogelijk bijblijft en orde houdt in je boekhouding.

Om zowel elkaars werkwijze te versterken, als het onderling verwijzen van cliënten/patiënten en elkaar te ondersteunen in het ondernemerschap, hebben we Stichting Wiaz opgericht.

Als stichting zijnde bundelen we onze krachten en bieden we het volgende:

– Onderling overleg: we zijn allen goed bereikbaar voor elkaar en altijd bereid mee te denken,
– We hebben een onderlinge app-groep,
– Maandelijks organiseren we een borrelmiddag om kennis te maken met elkaars’ werkwijze, vragen te stellen rondom casuïstiek en ondernemerschap, kennismaking nieuwe therapeuten,
– Maandelijks organiseren we ook inloopmiddagen om mogelijke cliënten de kans te bieden laagdrempelig kennis te maken met onze werkwijze,
– Gebruik van onze nette ingerichte kamers en faciliteiten aangeboden door de verhuurder, (lounge, terras, parkeerplaatsen voor therapeuten en bezoekers)
– Betaalbare huur voor afgesproken dagdelen: zowel eenmalige losse verhuur als vaste dagdelen,
– Gezamenlijke website waar ieder zich op presenteert. De site wordt goed bijgehouden,
– Mogelijkheid tot het maken van professionele foto’s tegen een betaalbare prijs,
– De stichting heeft een Facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost,
hier levert iedere therapeut maandelijks zijn eigen content voor aan. Stichting Wiaz vult dit aan met nog meer relevante content zodat we goed zichtbaar worden.
– Maandelijks worden redactionele stukken aangeleverd bij diverse krantjes in Zwolle,
– Enkele keren per jaar gratis netwerkclubs bezoeken:
Diverse leden zijn al lid van netwerkclubs zoals ZakenNet, RegioLokaal, Sjiek.
Ieder lid mag een aantal keer gratis andere ondernemers als gast meenemen.

Heeft u interesse om nader kennis te maken of aan te sluiten?
U bent van harte welkom bij onze borrelmiddagen.
Uiteraard mag bellen en mailen voor een persoonlijke afspraak ook:
Sandra Prinsen:
06-333 46 948
info@wiaz.nl

De borrels voor 2020 zijn gepland op:
Woensdag 17 juni,
maandag 13 juli,
maandag 7 september,
woensdag 7 oktober,
maandag 9 november: geannuleerd vanwege de aangescherpte corona-maatregelen tot nader order.
woensdag 2 december: geannuleerd vanwege de aangescherpte corona-maatregelen tot nader order.

De borreltijden zijn van 15:00 tot 17:00.

Wilt u meeborrelen, kennis maken of bij ons aansluiten? Stuur ons dan een berichtje waarin u zich kort voorstelt, vertelt wat uw discipline is en wat uw motivatie is om aan te sluiten.
U bent van harte welkom.

Hoe gaat een toetreding tot ons team in zijn werk?
We starten met een vrijblijvende kennismaking met het bestuur waarin ieders werkwijze wordt besproken. U krijgt de kans uzelf te presenteren en over uw discipline te vertellen.
Wanneer de kennismaking door beide kanten als positief wordt ervaren, is het raadzaam om eens mee te borrelen om de rest van het team te ontmoeten. Het mag echter ook andersom uiteraard, eerst meeborrelen, dan een gesprek met het bestuur. Het bestuur overlegt met de huidige teamleden of aansluiting passend is en het bestuur beslist uiteindelijk.

Stichting Wiaz werkt volgens onderstaande afspraken:

Zoals eerder benoemd, teamleden zijn:
• Van onbesproken gedrag.
• In bezit van de vereiste certificaten en diploma’s.
• Aangesloten bij een beroepsvereniging.
• Alle aangesloten therapeuten onderschrijven het doel en de missie van Stichting Wiaz en brengen dit tot uiting in hun werk.

Teamleden verplichten zich handelingen na te laten, die de doelstellingen van de stichting schaden.
Bij wangedrag wat schadelijk is voor de stichting en haar leden, zowel tijdens als buiten werktijd,
kunnen er sancties worden ingezet.
In het meest extreme geval: opzegging huurovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.

Men huurt een ruimte voor minimaal een halve dag per week.
Losse verhuur van de praktijkruimtes aan niet-huurders is incidenteel mogelijk,
mits er ruimte is. Vaste huurders gaan voor.
Losse huurders dienen ook minimaal een dagdeel af te nemen,
worden niet op de website vermeld en krijgen geen huurovereenkomst, maar een losse factuur voor het afgesproken dagdeel.
Er wordt eenmalige huurders pas toegang tot de gereserveerde praktijkruimte verleend, na ontvangst van het door hen verschuldigde bedrag.

Onze prijzen, ex btw:
– Dagdeel: 20,- euro.
– 2 dagdelen: 35,- euro voor vaste huurders, 40,- euro voor losse verhuur.
– 3 dagdelen aansluitend op 1 dag: 50,- euro.

Onze dagdelen zijn van 08:00- 13:00, 13:00- 18:00 of 18:00 tot 23:00.

1 vaste dag of 2 losse dagdelen per week per maand kosten u: 140,- euro,
2 vaste dagen per week per maand: 280,- euro,
3 vaste dagen per week per maand: 420,- euro.

Eén van de voordelen van het huren van een praktijkruimte via Wiaz is dat de stichting is vrijgesteld van btw, dus over bovenstaande prijzen wordt geen btw gerekend.

Dit is inclusief:
– Servicekosten met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– Promotiebijdrage met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– 1 parkeerplaats voor therapeuten;
– Parkeerplaatsen bezoekers;
– Gebruik receptie;
– Gebruik wachtruimtes;
– Toegang lounge en terras;
– Korting op het boeken van vergaderruimtes;
– Keukenvoorzieningen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Gebruik inventaris;
– Internet;
– Schoonmaak;
– Koffie/thee;
– Vermelding op website www.wiaz.nl.
Kosten onderhoud Stichting:
– Boekhouding;
– Website;
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
– BestuurdersAV;
– Bankkosten;
– Marketing;
– Buffer Interieur.

Huurders bepalen in onderling overleg op welke tijden en dagen de praktijkruimtes door hen gebruikt worden. Huurders maken bij voorkeur op vaste dagdelen gebruik van de praktijk.
Afspraken dienen in de digitale agenda te worden aangegeven om ‘overboeking’ te voorkomen.
Info over deze digitale agenda verkrijgt u bij het ondertekenen van het contract.
Afspraken over tijdelijk schuiven van tijd, ruilen, etc. wordt onderling geregeld.
Bij verschuivingen geldt een eerste gebruiksrecht van degene die voor dat dagdeel heeft ingeschreven. Met hem of haar dient overleg gepleegd te worden.
Bij verschil van mening beslist het bestuur.
Extra geplande dagdelen naast de eigen dagdelen kunnen tot 48 uur voor de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. Wanneer dit binnen 48 uur plaatsvindt, worden de betreffende dagdelen alsnog in rekening gebracht.
Het bestuur bekijkt eens per maand welke dagen alle huurders gebruik hebben gemaakt van de ruimtes.
Gebruik boven de gestelde contracturen worden bij de eerstvolgende factuur verrekend.

Flexibiliteit in het gebruik van de ruimtes is mogelijk. Bijvoorbeeld werken van 09:00 tot 14:00, mits dit past in de agenda van andere gebruikers. Ook dit gaat in onderling overleg.
Halve dagen erbij is uiteraard ook mogelijk mits er een ruimte beschikbaar is.
De praktijkruimtes zijn 7 dagen per week te gebruiken.
Echter in de avonden en weekenden is er geen receptie aanwezig.
De vaste receptionistes werken maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00.
In de vakanties hanteren zij een aangepast rooster, doorgaans van 09:00 tot 13:00.

(Opzeg)termijn:
We gaan een huurovereenkomst aan voor de duur van 1 jaar.
We hanteren een opzegtermijn van 4 maanden.
Deze kan worden verkort indien u als huurder een passende vervang(st)er vindt die door bestuur ook als passend wordt bevonden en daadwerkelijk een huurovereenkomst aangaat voor minimaal hetzelfde aantal dagdelen.Stichting Welzijn in Aandacht Zwolle


Onze algemene contactgegevens

06-333 46 948 of mail ons middels info@wiaz.nl


Maandag tot en met vrijdag 09:00-18:00

In overleg met de therapeut/ begeleider kan er worden afgeweken van onze openingstijden.
Copyright by Wiaz 2019-2020. Alle rechten voorbehouden.Copyright by WIAZ Zwolle 2019. Alle rechten voorbehouden.