Samenwerking

Onze werkwijze

Alle therapeuten die zijn aangesloten bij de stichting hebben ieder hun eigen onderneming, eigen werkwijze en eigen identiteit.
Met behoud hiervan toch intensief kunnen samenwerken, delen en uitwisselen, was één van de hoofdredenen voor de oprichting van Stichting Wiaz.

Onze leden ervaren allemaal dat het zelfstandig ondernemerschap een eenzaam beroep kan zijn, waarin er veel gemeenschappelijke struikelblokken naar voren komen.
Te denken aan:
Wat is mijn doelgroep en hoe bereik ik deze mensen?
Hoe zorg ik ervoor dat ze voor mij kiezen?
Hoe presenteer ik mezelf?
Hoe zet ik een goede administratie op?

Om zowel elkaars’ werkwijze te versterken in het belang van onze cliënten, als elkaar te ondersteunen in het ondernemerschap en kruisbestuiving te creëren, hebben we Stichting Wiaz opgericht.

Als stichting zijnde bundelen we onze krachten en bieden we het volgende:

– Onderling overleg: we zijn allen goed bereikbaar voor elkaar en altijd bereid mee te denken,
– We hebben een onderlinge app-groep,
– Maandelijks organiseren we een Borrelmiddag om kennis te maken met elkaars’ werkwijze, vragen te stellen over allerhande vragen rondom casuïstiek en ondernemerschap, kennismaking nieuwe therapeuten,
– Maandelijks organiseren we ook Inloopmiddagen om mogelijke cliënten de kans te bieden laagdrempelig kennis te maken met onze werkwijze.
– Gebruik van onze kamers en faciliteiten aangeboden door de verhuurder,
– Betaalbare huur voor afgesproken dagdelen,
– Gezamenlijke website waar ieder zich op presenteert. De site wordt goed bijgehouden,
– Mogelijkheid tot het maken van professionele foto’s tegen een betaalbare prijs,
– De stichting heeft een facebook-pagina waar minimaal 2 keer per week op wordt gepost,
hier kan ieder blogs, recensies, enz voor aanleveren,
– Maandelijks worden redactionele stukken aangeleverd bij diverse krantjes in Zwolle,
– Enkele keren per jaar gratis netwerkclubs bezoeken:
Diverse leden zijn al lid van netwerkclubs zoals Zakennet, Regio Lokaal, Sjiek.
Ieder lid mag een aantal keer gratis andere ondernemers als gast meenemen.

Heeft u interesse om nader kennis te maken of eventueel aan te sluiten?
U bent van harte welkom bij onze Borrelmiddagen.
Uiteraard mag bellen en mailen voor een persoonlijke afspraak ook:
Sandra Prinsen:
06-333 46 948
info@wiaz.nl

De borrels voor 2020 zijn gepland op:
Woensdag 17 juni,
maandag 13 juli,
woensdag 12 augustus,
maandag 7 september,
woensdag 7 oktober,
maandag 2 november,
woensdag 2 december.

De borreltijden zijn van 15:00 tot 17:00.

Graag wel even een berichtje via FB of een mailtje naar info@wiaz.nl als u wilt aansluiten.
U bent van harte welkom.

Stichting Wiaz werkt volgens onderstaande afspraken:

Zoals eerder benoemd, teamleden zijn:
• van onbesproken gedrag.
• in bezit van de vereiste certificaten en diploma’s.
• aangesloten bij een beroepsvereniging.
• op de hoogte van ons doel en missie en brengen dit tot uiting in hun werk.

Wijze van aansluiting bij de stichting:
We starten met een vrijblijvende kennismaking met het bestuur waarin ieders werkwijze wordt besproken.
Het bestuur overlegt met de huidige teamleden of aansluiting passend is, bestuur beslist uiteindelijk.

Teamleden verplichten zich handelingen na te laten, die de doelstellingen van de stichting schaden.
Bij wangedrag wat schadelijk is voor de stichting en haar leden, zowel tijdens als na werktijd,
wordt er eerst een gesprek aangegaan met bestuursleden, sancties kunnen worden ingezet.
In ergste geval: opzegging huurovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.

Men huurt een ruimte voor minimaal een halve dag per week.
Losse verhuur van de praktijkruimtes aan niet-huurders is incidenteel mogelijk,
mits er ruimte is. Vaste huurders gaan voor.
Losse huurders dienen ook minimaal een dagdeel af te nemen,
worden niet op de website vermeld,
krijgen op voorhand een factuur die voor het gereserveerde dagdeel voldaan dient te worden, anders wordt er geen toegang tot de gereserveerde praktijkruimte verleend,
krijgen geen huurovereenkomst.

Onze prijzen, ex btw:
– Dagdeel: 20,- euro.
– 2 dagdelen: 35,- euro voor vaste huurders, 40,- euro voor losse verhuur.
– 3 dagdelen aansluitend op 1 dag: 50,- euro.

Onze dagdelen zijn van 08:00- 13:00, 13:00- 18:00 of 18:00 tot 23:00.

Huurt u 1 vaste dag of 2 losse dagdelen per week per maand: 140,- euro
2 vaste dagen per week per maand: 280,- euro
3 vaste dagen per week per maand: 420,- euro

De stichting is vrijgesteld van btw, dus over bovenstaande prijzen wordt geen btw gerekend.

Dit is inclusief:
– Servicekosten met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– Promotiebijdrage met de daarover verschuldigde omzetbelasting;
– 1 parkeerplaats voor therapeuten;
– Parkeerplaatsen bezoekers;
– Gebruik receptie;
– Gebruik wachtruimtes;
– Toegang lounge en terras;
– Korting op het boeken van vergaderruimtes;
– Keukenvoorzieningen;
– Sanitaire voorzieningen;
– Gebruik inventaris;
– Internet;
– Schoonmaak;
– Koffie/thee;
– Vermelding op website www.wiaz.nl.
Kosten onderhoud Stichting:
– Boekhouding;
– Website;
– Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering;
– BestuurdersAV;
– Bankkosten;
– Marketing;
– Buffer Interieur.

Huurders bepalen in onderling overleg op welke tijden en dagen de praktijkruimtes door hen gebruikt worden. Huurders maken bij voorkeur op vaste dagdelen gebruik van de praktijk.
Afspraken dienen in de digitale agenda te worden aangegeven om ‘overboeking’ te voorkomen.
Info over deze digitale agenda verkrijgt u bij het ondertekenen van het contract.
Afspraken over tijdelijk schuiven van tijd, inruilen, overschrijden etc wordt onderling geregeld.
Bij verschuivingen geldt een eerste gebruiksrecht van degene die voor dat dagdeel heeft ingeschreven. Met hem of haar dient overleg gepleegd te worden.
Bij verschil van mening beslist het bestuur.
Extra geplande dagdelen naast de eigen dagdelen kunnen tot 48 uur voor de gereserveerde datum kosteloos worden geannuleerd. Wanneer het korter is, worden de betreffende dagdelen alsnog in rekening gebracht.
Voor de huurder geldt eens per maand een meetmoment. Daarbij wordt gekeken naar het aantal dagdelen dat men gebruik heeft gemaakt van de ruimtes.
Gebruik boven de gestelde contracturen worden bij de eerstvolgende factuur verrekend.

Flexibiliteit in het gebruik is mogelijk bv werken van 09:00 tot 14:00, mits dit overeenkomt met de rechten van andere gebruikers. Ook dit gaat in onderling overleg.
Halve dagen erbij is uiteraard ook mogelijk mits er een ruimte beschikbaar is.
De praktijkruimtes zijn 7 dagen per week te gebruiken.
Echter in de avonden en weekenden is er geen centrale receptie aanwezig.
Zij werken maandag tot en met vrijdag van 09:00 tot 17:00.
In de vakanties hanteren zij een aangepast rooster, doorgaans van 09:00 tot 13:00.

(Opzeg)termijn:
We gaan een huurovereenkomst aan voor de duur van 1 jaar.
We hanteren een opzegtermijn van 4 maanden.
Deze kan worden verkort indien huurder een passende vervang(st)er vindt die door bestuur ook als passend wordt bevonden en daadwerkelijk een huurovereenkomst aangaat voor minimaal hetzelfde aantal dagdelen.

Concurrentiebeding: bij het verlaten van de stichting mag de voormalige huurder zich niet vestigen binnen hetzelfde pand als waarin de stichting gevestigd is gedurende een jaar na uittreden.
Stichting Welzijn in Aandacht Zwolle


Onze algemene contactgegevens

06-333 46 948 of mail ons middels info@wiaz.nl


Maandag tot en met vrijdag 09:00-18:00

In overleg met de therapeut/ begeleider kan er worden afgeweken van onze openingstijden.
Copyright by Wiaz 2019-2020. Alle rechten voorbehouden.Copyright by WIAZ Zwolle 2019. Alle rechten voorbehouden.