Informatie voor externe zorgverleners

De Participant

Gezien alle ontwikkelingen rondom corona en de vraag vanuit diverse therapeuten en coaches,
hebben we een nieuwe vorm van aansluiten/ samenwerking gecreëerd:
De Participant.

Kosten zijn 80,- euro per half jaar of 150,- euro per jaar.
We gaan een overeenkomst aan voor zes maanden of een jaar die ook steeds met (half) jaar verlengd kan worden.

Hiervoor krijgt men:
Maandelijks één gezamenlijke lunch van 12:00 tot 14:00 met daarin:
één bedrijfspresentatie door aanwezige therapeut/ coach,
casuïstiek-uitwisseling,
ruimte om vragen rondom ondernemerschap te bespreken,
netwerken.
Inloop vanaf 11:30.
In juli en augustus zijn er geen lunches.

Vermelding op website van Wiaz met link naar eigen site (verbetert tevens vindbaarheid door Google) .

Maandelijks minimaal één bericht op facebook en linkedin naar eigen keuze.
Collega’s, deel uitmaken van een groep therapeuten en coaches.

Onderlinge app-groep waarin heel laagdrempelig allerhande vragen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Als gast gratis mee naar enkele netwerkclubs in omgeving Zwolle.

Wijze van aanmelding en toelating:
Wilt u meelunchen, kennis maken of bij ons aansluiten?
Stuur ons dan een berichtje waarin u zich kort voorstelt, vertelt wat uw discipline is en wat uw motivatie is om aan te sluiten.
U bent van harte welkom.

Hoe gaat een toetreding tot ons team in zijn werk?
We starten met een vrijblijvende kennismaking met het bestuur waarin ieders werkwijze wordt besproken. U krijgt de kans uzelf te presenteren en over uw discipline te vertellen.
Wanneer de kennismaking door beide kanten als positief wordt ervaren, is het raadzaam om twee maal gratis mee te lunchen om de rest van het team te ontmoeten. Het mag echter ook andersom uiteraard, eerst meelunchen, dan een gesprek met het bestuur.
Het bestuur overlegt met de huidige teamleden of aansluiting passend is en het bestuur beslist uiteindelijk.

Stichting Wiaz werkt volgens onderstaande afspraken:
Zoals eerder benoemd, teamleden zijn:
• Van onbesproken gedrag.
• In bezit van de vereiste certificaten en diploma’s.
• Alle aangesloten therapeuten onderschrijven het doel en de missie van Stichting Wiaz en brengen dit tot uiting in hun werk.

Teamleden verplichten zich handelingen na te laten, die de doelstellingen van de stichting schaden.
Bij wangedrag wat schadelijk is voor de stichting en haar leden, zowel tijdens als buiten werktijd, kunnen er sancties worden ingezet.
In het meest extreme geval: opzegging overeenkomst met inachtneming van de opzegtermijn.

Heeft u interesse om nader kennis te maken of aan te sluiten?
U bent van harte welkom.
Neem contact op met Gerbrand Heemstra:
038- 2222300
info@praktijkheemstra.nl

of

Sandra Prinsen: (zwangerschapsverlof van 12-01-2020 tot en met 12-05-2020)
06-333 46 948
info@wiaz.nlOnze contactgegevens: Dr. van Deenweg 108 8017 BK Zwolle 038-2222 300 (Praktijk Heemstra) 06-333 46 948 (Prinsen Advies) info@praktijkheemstra.nl info@prinsenadvies.nl